Ny djurskyddslag äventyrar det mångkulturella samhället

By Tomas Sandell in Hufvudstadsbladet

Inkommande vecka ordnas en viktig expertkonferens i Bryssel. På agendan finns frågan om ritual slakt som en del av religionsfriheten. Tidpunkten är noggrant utvald. Att EU samlar lagexperter kring frågan samtidigt som Finlands regering försöker driva igenom ett lagförslag som skulle frånta de judiska och muslimska minoriteterna i vårt land möjligheten till ritualslakt är ingen tillfällighet.

I människorättskretsar runt om i världen finns i dag en ökad oro inför vad det finländska lagförslaget skulle innebära för landets religiösa minoriteter samt vilken politisk signal det skulle sända till övriga EU.

När Europeiska kommissionens koordinator mot antisemitism Katharina von Schnurbein besökte Finland tidigare under året stod frågan om ritualslakt i fokus. I ett anförande på Kommissionens representationskontor i Helsingfors påpekade hon att det inte bara är de praktiska konsekvenserna av lagförslaget som ger anledning till oro utan även själva symbolvärdet. Det underliggande budskapet om att judar och muslimer egentligen inte hör hemma i Finland eftersom deras levnadssätt och religionsutövning inte är förenliga med finländska seder och bruk är minst sagt problematiskt.

På detta sätt sprids, visserligen omedvetet men desto effektivare, negativa stereotyper om religiösa minoriteter som i förlängningen kan leda både till antisemitism och anti muslimska stämningar. När HBL, som gärna belyser minoriteters rättigheter i samhället, skrev om lagförslaget förra veckan nämndes inte våra religiösa minoriteters oro med ett enda ord. Förklaringen kan hittas i en EU-undersökning från häromåret, där Finland utmärker sig som det land i Europa där man är minst medveten om de problem som den judiska minoriteten kämpar med i det egna landet.

Ifall vårt judiska samfund skulle sakna problem i Finland skulle den judiska församligen knappast behöva omgärdas av skyddsmur och privata säkerhetsvakter.

Samtidigt som oron för utvecklingen i Finland ökar runt om i världen fortsätter planerna på ett femtioårsjubileum av KSSE konferensen i Helsingfors 1975 som bland annat stärkte minoriteters rättigheter i Europa. Att gå i bräschen för att begränsa religiösa minoriteters rättigheter i Europa samtidigt som man vill stå värd för ett femtioårsjubileum som tvärtom värnade om minoriteters rättigheter kommer inte att landa väl hos OSSE, Europarådet, Europeiska kommissionen eller det amerikanska utrikesdepartementet, för att nämna några organ, som alla har riktat skarp kritik av det nya lagförslaget.

Ett välutvecklat djurskydd behöver inte stå i konflikt med religiös mångfald. I den judiska, såväl som i den muslimska religionen, är det inte bara tron eller tankefriheten som står i centrum utan även själva utövningen. I detta fall spelar påbuden om ritualslakt och omskärelsen en central roll. Det nuvarande lagförslaget skulle inte sätta stopp för judars och muslimers framtid i Finland över en natt. Kosherkött kunde alltjämt importeras från andra länder. Men vad händer den dagen när det finska experimentet sprider sig även till andra länder?

Det var ett sådant skräckscenario som fick EU:s vicepresident Frans Timmermans att häromåret utbrista ”ett Europa utan judar är inte längre är Europa.” Gäller den sanningen även Finland?

Svaret borde självfallet vara ett rungande ja. Det nuvarande lagförslaget tillåter undantag exempelvis för fritidsjakt. Undantaget motiveras med kopplingen till vårt nationella kulturarv. Varför inte tillämpa ett liknande undantag även för ritualslakten för våra judiska och muslimska minoriteter?

Tomas Sandell, Helsingfors
HBL 20.10.2022

You can read the original article here:
https://www.hbl.fi/artikel/0aae540b-c471-4bd7-85d5-30467c781bf3

 

Sign up to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ursula von der Leyen

Search our website

Search

Subscribe to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.