Antisemitismen underblåser ny judisk flyktvåg i Europa

by Mikael Sjövall in Hufvudstadsbladet, Finland

Tomas Sandell motarbetar antisemitism på världspolitikens arenor i New York, Bryssel, London och Genève. Han förlitar sig på den mjuka diplomatin bakom kulisserna för att påverka attityder och politiska beslut. Nu flyr judarna från Europa igen, säger han.

Vi träffas i Hotell Kämps kafé i Helsingfors. Sandell ger ett distingerat intryck, som om han vore en statsman av rang. Då han argumenterar för sin sak tar han händerna till hjälp på ett världsvant sätt.

Sandell har en förkärlek för gamla och anrika hotell. Då han träffar makthavare håller han till i hotellens värld. Och likt den lobbyist han är, verkar han vara van att mingla, sondera och övertyga folk i hotellobbyer i olika delar av världen.

– Många viktiga beslut som har gällt det judiska folket har fattats i anrika hotell. Det har i år förflutit 80 år sedan det ordnades en internationell regeringskonferens på Hotel Royal i Evian i Frankrike. Judarnas öde inför andra världskriget beseglades 1938 i Evian eftersom endast Dominikanska republiken var beredd att ta emot judiska flyktingar från Nazityskland. Hitlers rådgivare kunde återvända till Berlin och berätta att världssamfundet inte bryr sig om judarna. Det här banade väg för förintelsen, berättar Tomas Sandell.

Europeisk koalition för Israel
Efter sju år som politisk lobbyist i Bryssel, till en början för Svenska kulturfonden, gick Sandell in för att värna om judarnas rättigheter på heltid.

– En väckarklocka för mig var en konferens i Bryssel 2003. Nobelpristagaren och förintelseöverlevaren Eli Wiesel sade att antisemitismen hade återvänt till Europa. Wiesel ondgjorde sig över att det bara var de judiska organisationerna som påtalade problemet. Han frågade retoriskt “var är alla andra?”, berättar Sandell.

En färsk enkät visade att två tredjedelar av alla judar i Belgien övervägde att flytta av rädsla för terroristiska attacker.
Ett halvt år senare kunde Sandell upplysa Wiesel att det diffusa klustret “alla andra” hade kommit till skott till vissa delar. På Sandells initiativ grundades den kristna organisationen European Coalition for Israel (ECI) som har i uppdrag att motarbeta antisemitism och främja vänskapliga relationer mellan Europa och Israel. Organisationen har kontor i Helsingfors, Bryssel och New York.

– Vi är en gräsrotsrörelse som till 90 procent får sin finansiering från europeiska donationer. En stor del av bidragen kommer från privatpersoner. I motsats till vad många tror, har vi aldrig tagit emot en check från vare sig den israeliska staten eller judiska organisationer i USA, säger Sandell.

Vad går ert jobb ut på?
– Vi satsar på den mjuka diplomatins metoder. Det kan handla om möten med FN:s generalsekreterare och seminarier för inflytelserika beslutsfattare. Tack vare våra framstötar införde FN den judiska högtiden Jom Kippur som officiell helgdag för världsorganisationens anställda. Vi har också satsat på sympatiyttringar som uppmuntrar vanligt folk att bära den judiska huvudbonaden kippa, berättar Sandell.

Ser du det som din uppgift att försvara den israeliska statens krigföring i Mellanöstern?
– Vi är ju en självständig organisation som fattar våra egna beslut oavsett vad den israeliska regeringen anser. Men visst försvarar vi Israels rätt till självbestämmande då det gäller konflikten mellan Israel och Arabvärlden. Vi vill inte att den judiska staten lämnas vind för våg. Ifall det hade funnits en judisk stat på 1930-talet så hade historien sett väldigt annorlunda ut.

Varför härjar våldet i Gaza igen?
– Bakom våldsamheterna står Hamas som EU har stämplat som en terrororganisation. Hamas målsättning är klar: att förinta staten Israel, inte att söka en tvåstatslösning. Jag håller därför helt med Tjeckiens utrikesminister Martin Stronicky när han ger Hamas skulden för upptrappningen av våldet och användningen av mänskliga sköldar för att uppnå militära fördelar. Samtidigt bör Israels försvarsmakt naturligtvis göra sitt yttersta för att minimera civila offer.

Varför genomlever antisemitismen ett nytt uppsving i Europa?
– Antisemitismen försvann ingenstans efter förintelsen och andra världskriget. Enkäter som gjordes i Västtyskland i början av 1950-talet visade att antisemitismen fortfarande var djupt rotad i det tyska samhället.

Antisemitiska mutationer
Sandell hänvisar till den brittiske rabbin och filosofen Jonathan Sachs som kallar antisemitismen ett virus som ständigt muterar sig och antar nya skepnader.

– På medeltiden fick judarna bära skulden för att Jesus dödades, på 1900-talet kom de rasbiologiska argumenten in i bilden och nu får judarna i Europa bära hundhuvudet för konflikterna i Mellanöstern.

Enligt Sandell används inte längre de religiösa eller vetenskapliga argumenten som språngbrädor i den antisemitiska retoriken. Nu hänvisar man till mänskliga rättigheter då man till exempel vill förbjuda omskärelsen av judiska pojkar. Eller så påtalar man djurens rättigheter då man vill komma åt den rituella kosherslakten av djur.

– Det är inte helt uteslutet att till exempel omskärelsen av judiska pojkar förbjuds av enskilda europeiska länders regeringar. Europarådet har redan utfärdat en rekommendation i frågan. Det som Hitler inte lyckades avskaffa kan alltså nu försvinna på laglig väg, vilket skulle utplåna viktiga riter inom judendomen i Europa, säger han.

Muslimsk terror
Enligt Sandell har de antisemitiska terrorattackerna i Frankrike, Belgien, Tyskland och Danmark redan påskyndat en utflyttning av europeiska judar som nu flyr till Israel.

– En färsk enkät visade att två tredjedelar av alla judar i Belgien övervägde att flytta eftersom de var rädda för att bli måltavlor för terroristiska attacker. Och de som väljer att stanna vill tona ned sin judiska identitet och ligga lågt för att inte råka illa ut.

Radikaliserade muslimer står bakom mer än 90 procent av alla våldshandlingar som riktas mot judar i Europa. Ändå existerar en flathet och ovilja att agera mot antisemitisk retorik då den uttalas av muslimska samfund, anser Sandell.

– Logiken verkar vara att muslimska invandrare och flyktingar inte kan vara förövare då de har flytt terror i sina forna hemländer. Samma lagar och nolltolerans för antisemitisk hatretorik måste omfatta alla. Vi kan inte använda en annan måttstock för medborgare av olika härkomst, säger han.

Men det finns också ljusglimtar i allt mörker. I till exempel Ungern och Polen finns det en större acceptans för judiska markörer i vardagen. Antalet våldshandlingar mot judar är också betydligt färre i dessa länder. En av Budapests kändaste nattklubbar heter Mazel tov (betyder lycka till på hebreiska) och i Bryssel har det judiska samfundet slagit rot i stadens centrum, vilket levandegör judendomen i Europas hjärta.

Lobbning kan inte skötas på distans. Därför är Sandell ständigt på resande fot.

– Den senaste månaden har jag tillbringat en vecka i Jerusalem, en vecka i New York och några dagar i London. Nu följer semester med familjen. Jag är på arbetsresa omkring 130 dagar om året.

Tär inte det ständiga resandet på krafterna?
– Jag orkar resa därför att jobbet känns meningsfullt. Visst får man offra mycket av familjelivet och ge avkall på till exempel fotbollslirandet med kompisarna. Det är en knepig balansgång, men det är trots allt värt det. Vi har ett moraliskt ansvar att se till att förintelsen av judar inte upprepas i Europa, säger Sandell.

You can read the original article here: https://www.hbl.fi/artikel/antisemitismen-underblaser-ny-judisk-flyktvag-i-europa/

Sign up to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Subscribe to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.