Kristen intressebevakning sviker Israel och förföljda kristna

Kyrkornas världsråd GVA

Kyrkornas världsråd GVATomas Sandell | 31 August 2023 | Världen idag

Samtidigt som den islamistiska regimen i Teheran fortsätter att sprida terror i hela Mellanöstern och brutalt tystar ner alla protester runt om i landet, passar Kyrkornas världsråd i Genève på att bjuda in regimens representanter till gemytliga samtal om hur man kan stärka den religiösa dialogen.

Vilken dialog?

För den som ännu kommer ihåg Kyrkornas världsråds svek mot de förföljda kristna bakom järnridån kommer nyheten knappast som någon överraskning. Men även den som hade hoppats att Evangeliska världsalliansen (WEA) skulle välja en annan väg är nu rejält besviken.

Alliansen säger sig på sin hemsida representera fyrahundra miljoner evangeliskt troende runt om i världen. Under sommaren medverkade WEA på en konferens i Genève, ordnad av Iran, Pakistan och OIC (de islamistiska staternas samarbetsorganisation). Ämnet för konferensen kunde inte vara mera provocerande: Hur kan religionen stödja mänskliga rättigheter?

Ni läste rätt. Att arrangörerna hör till världens mest repressiva regimer, som aktivt förföljer kristna, tycktes inte besvära WEA. På samma gång som regimen hemma i Iran gör allt för att förtrycka och förhindra sin egen befolkning från att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter, vill man på den internationella arenan framstå som en försvarare av dessa rättigheter.

Hur tänker WEA? I en stort uppslagen artikel i Christianity Today tidigare i sommar försvarade man sig med att man vill såväl försvara förföljda kristna som föra en öppen dialog. På samma sätt försvarade sig många kristna ledare i 1930-talets Tyskland, där man genom en ”konstruktiv inställning” till nationalsocialisterna hoppades tala Führern till rätta.

Kopplingen till trettiotalets Nazityskland är inte långsökt. Dagens regim i Teheran har nämligen fortfarande samma mål som de tyska nazisterna, nämligen att utplåna det judiska folket. Personligen kan jag ha större förståelse för de kristna ledare som på trettiotalet trodde att Hitler skulle ändra sig, eftersom Förintelsen uppfattades som någonting otänkbart i den kristna kultursfären.

Med facit i hand borde dagens kristna ledare veta bättre. En regim som upprepar hotet att förinta den judiska staten menar allvar.

Det är knappast någon tillfällighet att samma organisationer som ser mellan fingarna på regimer som öppet förföljer kristna inte heller visar något större intresse att engagera sig i kampen mot antisemitismen. Varken Kyrkornas världsråd eller Evangeliska världsalliansen har antagit IHRA:s definition av antisemitism utan fortsätter i stället med en stark Israelkritisk linje.

Den nuvarande kristna intressebevakningen på internationell toppnivå motsvarar därmed knappast den syn som en majoritet av världens bibeltroende kristna omfattar. Det är därför närmast en tidsfråga innan nya strukturer skapas för att stå upp för utsatta kristna, bekämpa antisemitismen och värna om andra religiösa minoriteters rättigheter runt om i världen.

Det påminner mig om situationen under den Islamiska statens (IS) rövartåg runt om i Mellanöstern för knappt tio år sedan. På FN-nivå rådde en obehaglig tystnad. Denna tystnad bröts dock när dåvarande israeliska FN-ambassadören Ron Prosor lyfte frågan i FN:s säkerhetsråd. Han såg det som en hederssak att stå upp för förföljda kristna eftersom även hans eget folk hade fått utstå så mycket lidande.

Respekten för människans värdighet och grundläggande rättigheter förenar kristna och judar runt om i världen. Det borde även Kyrkornas världsråd och Evangeliska världsalliansen kunna förstå.

You can read the original artikel here: https://www.varldenidag.se/israelkommentar/kristen-intressebevakning-sviker-israel-och-forfoljda-kristna/repweh!l3we6F229LZgl1kS9D9Cgw/

Tomas Sandell är rådgivare i EU-frågor, grundare av European Coalition for Israel

Sign up to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Subscribe to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.