Stå upp för judarna

By Emelie Wikblad in Kyrkpressen nr40-41/2018

ANTISEMITISM. Om några hade stått upp för det judiska folket år 1938 kunde historien ha tagit en annan vändning. Även idag är det här en viktig uppgift för kristna, säger Tomas Sandell. Han menar att hoten mot judarnas liv inte enbart finns på de politiska ytterkanterna.

You can read the article here:
KP40-41_s8-9 Kyrkpressen 2018

Sign up to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Subscribe to our newsletter

Name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.